top of page
Luotettava kumppani luottokelpoinen.jpg

Toimintamme kivijalka

Kaiken toimintamme lähtökohta on asiakkaidemme saavuttama kokonaisetu ja rahallinen säästö käyttäessään palveluitamme:
-paremmalla energiatehokkuudella asiakkaamme säästävät energiaa ja siten selvää rahaa
-energiatehokkaampi rakennus lisää arvoaan
-hoidamme asiat sovitusti ja täsmällisesti, siten se on vaivatonta asiakkaillemme


Tavoitteemme energiatehokkuus palveluissa:
Etsiä selkeät kulutussäästöt
Taloudellisesti perustellut energiansäästö korjaukset
Kiinteistön arvon nostaminen toimenpiteiden jälkeen
Investointien tehokas kohdentaminen oikeaan kohtaan rakennuksessa
Parantaa kiinteistön energiatehokkuusluokkaa
Ympäristön säästäminen 

Miksi hankkisin energiatodistuksen?
Energiatodistusten tarkoitus on säästää energiaa ja sitä myöten säästää omistajan rahaa.
Energiatodistusten avulla voidaan verrata kiinteistöjä keskenään esimerkiksi myynti- ja ostotilanteissa ja erottaa energiasyöpöt tai energiatehokkaat rakennukset toisistaan. Olemassa oleva energiatodistus onkin suuri valtti juuri myyntitilanteessa. Jokainen ymmärtää esim. pakastimien energiatodistuksen merkityksen hankintavaiheessa tai autojen polttoaineen kulutuksen; hankkiako auto joka vie 20 l/100km vai 5 l/100km kuluttava?
Energiatodistuksen avulla voidaan tarkastella mistä osatekijöistä rakennuksen energiankulutus   muodostuu ja siinä on suosituksia miten sitä voidaan pienentää.

Taloyhtiöt; Isännoitsijät
Olemme laatineet monelle isännöitsijälle kaikkiin rakennuksiin energiatodistukset, jopa useita satoja useallekin.

Omakotitalot; Omistajat ja Kiinteistövälittäjät
Laadimme energiatodistukset myyntitilanteessa asiakkaan aikatauluilla.

Suunnittelutoimistot, Rakennusliikkeet
Rakennuslupa- ja käyttöönottovaiheessa laadimme tarvittavat energiaselvitykset.

Lämpöpumppuja asentavat LVI-yritykset

Liiketoimintaanne tukemaan laadimme energialaskennat ja konsultoimme miten energiatehokkuus paranee.

bottom of page