top of page

Muut palvelut

Energiakatselmoinnit:

Motiva-energiakatselmus

Suuryrityksen energiakatselmus

 

Kiinteistön kokonaisvaltainen energiatehokkuuden kehittämissuunnitelma

Kartoitetaan asiakkaan rakennuksen ja sen keskeisten järjestelmien automaation nykytilanne ja annetaan suosituksia jatkokehitykseen usealle vuodelle.
Automaatioselvitys

Kartoitetaan asiakkaan kiinteistön keskeisten järjestelmien automaation nykytilanne ja annetaan suosituksia jatkokehitykseen.
Lämmöntalteenottoselvitys

Perusteltu selvitys asiakkaan kiinteistön lämmön talteenoton taloudellisuudesta.
Lämmitystapaselvitys

Asiakkaan nykytilanteesta lähtevä selvitys jossa analysoidaan vaihtoehtoisia lämmitystapavaihtoehtoja ja suoritetaan taloudellisia laskelmia eri vaihtoehdoista. Kiinteistön lämpökamerakuvaus
Lämpökuvaus on nopea, tarkka, havainnollinen ja edullinen tapa selvittää asuin-, liike- tai teollisuuskiinteistössä oleva ongelma.
Sähkölaitteistojen lämpökamerakuvaus

LK2-luokan sähkölaitteistojen lämpökuvaus ST 53.62 -ohjeen mukaisesti.

 

Energiatodistus pientalolle

Erillisessä energiatodistuksessa selvitetään rakennuksen nykyinen energiatehokkuusluokka ja annetaan toimenpide-ehdotukset, joilla rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa.
Lisää rakennuksen energiatehokkuutta – tilaa nyt erillinen energiatodistus. Erillinen energiatodistus on voimassa 10 vuotta. Erillisiä energiatodistuksia voivat myöntää vain pätevöityneet henkilöt.

 

Taloyhtiöt

Erillinen Energiatodistus (EET)
 

Erillisessä energiatodistuksessa selvitetään rakennuksen nykyinen energiatehokkuusluokka ja annetaan toimenpide-ehdotukset, joilla rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa.
Lisää rakennuksen energiatehokkuutta – tilaa nyt erillinen energiatodistus. Erillinen energiatodistus on voimassa 10 vuotta. Erillisiä energiatodistuksia voivat myöntää vain pätevöityneet henkilöt.

 

Erillisen energiatodistuksen mukana annetaan aina myös suosituksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi.
 

Suunnittelutoimistot, Rakennusliikkeet

Energiatodistus vaaditaan uudisrakennuksilta rakennusluvan yhteydessä. Lupahakemuksen liitteenä on oltava pääsuunnittelijan allekirjoittama energiatodistus. Voimme laatia tarvittavan energiatodistuksen seuraavien suunnittelutietojen pohjalta:
rakennuksen laajuustiedot
rakennetiedot
sähkö- ja valaisinjärjestelmien tiedot
lämmitys-, ilmanvaihto- ja vesijärjestelmien tiedot

bottom of page