top of page

ENERGIANSÄÄSTÖPALVELUIDEN TILAUS- TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT

1 Yleistä

1.1. Näitä tilaus- ja sopimusehtoja sovelletaan Energiatodistus.fi:n (jäljempänä “Myyjä”) ja

yksityishenkilön, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä ”Asiakas”) väliseen energiatodistusten,

-selvitysten tai muiden energiansäästöpalveluiden (jäljempänä yhteisnimitys “Palvelutuotos”) kauppaan.

 

2 Tarjouksen voimassaolo ja sopimuksen synty

2.1. Kirjallinen/sähköpostitarjous on voimassa 7 päivää, ellei tarjouksessa toisin mainita. Suullinen

tarjous on voimassa keskustelun ajan, ellei muusta ajasta sovita.

2.2. Kauppa katsotaan syntyneeksi, kun asiakas on tilannut tuotteen kirjeellä, sähköpostilla,

täyttämällä verkkosivujen tilauslomakkeen tai suullisesti sopimalla tai kun ostaja on hyväksynyt

myyjän kirjallisen tai suullisen tarjouksen tai kun myyjä on vahvistanut muun kuin myyjän

tarjoukseen perustuvan tilauksen.

2.3. Asiakas ja myyjä sitoutuvat jokaisen tilauksen yhteydessä kulloinkin voimassa oleviin tilaus- ja

sopimusehtoihin.

2.4. Myyjällä on oikeus muuttaa sopimuksen edellyttämiä tilaus- ja toimitusehtoja ja velvollisuus

varmistaa niiden saatavuus asiakkaalle ennen tilauksen ja sopimuksen hyväksymistä.

2.5. Myyjällä on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle tai käyttää tuotteen toimittamisessa

alihankkijoita tai muita kolmansia osapuolia.

 

3 Hinta

3.1. Tuotteiden hinnat on ilmoitettu erillisessä hinnastossa tai yrityksen verkkosivuilla. Hinnaston

hinnat ovat sitovia ellei hinnasta ole muuta erikseen sovittu.

3.2. Hinnat ilmoitetaan joko ilman arvonlisäveroa tai verollisena. Jos hinta on ilmoitettu ilman

arvonlisäveroa, voimassaoleva vero lisätään hintaan laskutuksen yhteydessä. Myyjällä on oikeus

hinnaston hintojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

3.3. Hyväksymällä nämä tilaus- ja sopimusehdot asiakas sitoutuu maksamaan tilaamansa tuotteen

sopimushetkellä voimassa olevan tai erikseen sovitun hinnan.

 

4 Toimitusaika

4.1 Myyjä toimittaa Palvelutuotoksen viivytyksettä, yleensä 1-4 viikon kuluessa tilauksesta.

4.2. Mikäli asiakas ei toimita Palvelutuotoksen toteuttamiseksi tarvittavia tietoja 5 päivän sisällä

tilauksesta, ei kohdan 4.1. toimitusaika sido myyjää. Mikäli toimitusaika on yli kohdan 4.1, siitä

ilmoitetaan ostajalle puhelimitse tai sähköpostitse.

4.3. Mikäli myyjä ei ole toimittanut Palvelutuotosta kohtien 4.1. ja 4.2. mukaan eikä viivytys

johdu asiakkaasta on asiakkaalla oikeus perua kauppa.

4.4. Toimitukset keskeytetään, jos ostajalla on viivästyneitä maksuja myyjälle.

4.5. Toimitus katsotaan suoritetuksi, kun tilattu Palvelutuotos on lähetetty ostajalle.

 

5 Toimituskulut

5.1 Mahdolliset toimituskulut on ilmoitettu tarjouksessa tai myyjän kotisivuilla.

 

6 Laskutus ja maksaminen

6.1. Palvelutuotoksesta lähetetyn laskun asiakas on velvollinen maksamaan laskun eräpäivään

mennessä.

6.2. Myyjällä on oikeus periä myöhästyneestä maksusta korkolain mukainen viivästyskorko ja

maksumuistutuksesta aiheutuvat kulut. Myyjä voi antaa tarvittaessa erääntyneen laskun

perintätoimiston perittäväksi, jolloin ostaja vastaa myös perintätoimiston kuluista.

6.3. Kauppahinta katsotaan maksetuksi, kun maksu on saapunut myyjän tilille.

 

7 Henkilötietojen käyttö

7.1. Myyjä pitää asiakkaista yllä asiakasrekisteriä, jossa henkilötietoja käsitellään henkilötietolain

edellyttämällä tavalla.

7.2. Myyjällä on oikeus käyttää asiakkaan antamia yhteystietoja lähettääkseen tiedotteita

tuotteistaan ja palveluistaan, myyjän liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

 

8 Asiakkaan velvollisuudet ja vastuut

8.1. Asiakkaan tulee antaa tilauksen yhteydessä vaaditut yhteystiedot, joiden avulla tilaaja voidaan

tunnistaa ja yksilöidä sekä tavoittaa toimitusta ja laskuttamista varten.

8.2. Asiakas vastaa myyjälle antamiensa Palvelutoutoksen suorittamiseen tarvittavien tietojen

oikeellisuudesta eikä myyjä ole vastuussa niistä Palvelutuotoksen virheistä tai puutteista, jotka

aiheutuvat asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista.

8.3. Myyjällä on oikeus olla toimittamatta Palvelutuotosta, mikäli kaikkia tilaajan yhteystietoja tai

tilauksen toimittamiseen tarvittavia muita tietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti

tai epäasiallisesti.

8.4. Asiakas sitoutuu toimittamaan myyjälle Palvelutuotoksen suorittamiseen tarvittavat tiedot

viivytyksettä viimeistään 7 päivän kuluessa tilauksesta. Mikäli asiakas ei toimita tarvittavia tietoja

ja tilausta ei voida tämän takia toimittaa on myyjällä oikeus periä tehdystä työstä asiakkaalta puolet

tilauksen arvosta.

 

9 Myyjän velvollisuudet ja vastuut

9.1. Myyjä ilmoittaa asiakkaalle mitä lähtötietoja tarvitaan Palvelutuotoksen toteuttamiseksi.

Myyjä toteuttaa Palvelutuotoksen Suomen rakentamismääräyskokoelmassa annettujen määräysten

sekä energiatodistuslain ja energiatodistusasetuksen mukaisesti. Rakennuksen energiankulutuksen

laskennassa käytetään Suomen rakentamismääräyskokoelmassa D5 esitettyä kuukausitason

laskentamenetelmää. Energiaselvityksen sisältö vastaa RakMk D3 määräyksiä. Myyjä pyrkii

toteuttamaan Palvelutuotokset siten, että määräyksiä noudatetaan mahdollisimman tarkasti.

9.2. Myyjä ei vastaa mahdollisista sääntöjä tai määräyksiä koskevien tulkinnanvaraisuuksien tai

epätarkkuuksien aiheuttamista Palvelutuotoksen virheistä tai puutteista.

9.3. Mikäli myyjä ei ole käyttänyt niitä lähtötietoja, joita asiakas on myyjälle toimittanut ja asiakas

on ilmoittanut siitä aiheutuneesta Palvelutuotoksen virheestä 7 pv kuluessa palvelun

toimittamisesta, myyjä toimittaa asiakkaalle korjatun Palvelutuotoksen viivytyksettä.

9.4. Myyjä ei anna erikseen takuuta Palvelutuotoksen virheettömyydestä tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

 

10 Korvausvelvollisuus ja sen rajoitukset

10.1. Myyjä ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle

aiheutuvista välittömistä tai välillistä vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat

Palvelutuotoksen tai sen sisältämän informaation käytöstä.

10.2. Myyjä ei vastaa toimituksen viivästymisestä tai peruuntumisesta asiakkaalle tai kolmannelle

osapuolelle mahdollisesti aiheutuneista välittömistä tai välillisistä kuluista tai vahingoista.

11 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

11.1. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä tulkitaan sen mukaisesti.

11.2. Myyjän ja asiakkaan väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti

neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.

 

bottom of page